OGRÓD KRAJOBRAZOWY W BIELAWIE

Ogród w Bielawie, na działce położonej pod górami.
Zakres prac: niwelacja terenu, przygotowanie terenu, murki oporowe zakładanie trawników, nasadzenia roślin, drzew, krzewów, ściółkowanie, obrzeża trawnikowe